Logo
haptotherapie Maria Holtslag
Contact dat je raakt

Haptotherapie

Haptotherapie laat je door aanraking bewust worden van je gevoelens. Het gesprek tijdens de behandeling gebruiken we ter ondersteuning van deze bewustwording en van het veranderingsproces dat hierdoor op gang komt. Haptotherapie heeft als doel het bevorderen van de balans tussen denken en voelen, tussen willen en kunnen en tussen lichaam en geest. De begeleiding helpt jou vanuit veiligheid te zoeken naar wie je in wezen bent, wat je bezielt en wat je uit je evenwicht brengt.

Haptotherapie zie ik als een proces. Steeds meer ont-dekken wie je bent en wat je wilt. Je wordt je meer bewust van je innerlijke kracht en je mogelijkheden.

Tijdens de Haptotherapie word je door middel van directe aanraking, oefeningen en gesprekken uitgenodigd je lichaam en lichaamssignalen te gaan ervaren. Ieder lichaam heeft een verhaal te vertellen dat is gebaseerd op vroegere ervaringen. Deze ervaringen kunnen prettig of onprettig zijn geweest en bepalen mede hoe je je voelt en hoe je in het leven staat.

Negatieve en "verdrongen" ervaringen kunnen emotionele / psychische / lichamelijke klachten veroorzaken. Door met respect om te gaan met het verhaal dat jouw lichaam vertelt, kunnen gevoelens weer toegelaten en geuit worden. Op die manier kan het contact met jezelf en je omgeving hersteld worden.

Copyright © Maria Holtslag 2018 - Webbouw: Dainamics Webdesign
Makes use of Random Text script